Jak wynika z mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa najwyższy poziom zagrożenia pożarowego obowiązuje w północnych powiatach woj. mazowieckiego, południowych powiatach woj. podlaskiego, wschodnio-południowych powiatach woj. wielkopolskiego, północy woj. śląskiego oraz na południu woj. świętokrzyskiego.

Na pozostałym obszarze kraju obowiązuje w większości średni poziom zagrożenia pożarowego. Najniższy stopień alertu pożarowego występuje natomiast na większości obszaru województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz na południu Lubelszczyzny.

Codzienne prognozy zagrożenia pożarowego w lasach opracowuje Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 60 strefach prognostycznych, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref.