Starają się rozstrzygnąć, czy w lasach na północy Polski pojawiły się osobniki będące skrzyżowaniem psa z wilkiem. Mogą o tym świadczyć obserwacje leśników. Gdyby potwierdziły się ich przypuszczenia (z punktu widzenia biologii to możliwe), mielibyśmy problem, trudno bowiem przewidzieć zachowanie wynaturzonego genetycznie mieszańca wobec ludzi. Na pewno zaś byłoby to zagrożenie dla wilka, jako gatunku znajdującego się w Polsce pod ochroną. Niepokój wzbudziły dwa wilki, które w Gościnie pod Kołobrzegiem przyłączyły się do sfory bezdomnych psów. To rzadki przypadek, bowiem wilki nie tolerują psów.

- Na razie trudno rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z hybrydami, czyli skrzyżowaniem psa z wilkiem. Musimy pobrać materiał genetyczny z odchodów, a to będzie możliwe dopiero zimą - mówi Radosław Grzegorczyk, naczelnik w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.