"Od początku roku bobry wyrządziły szkody na kwotę 218 tys. zł. Z kolei straty spowodowane przez wilki wynoszą 65 tys. zł, niedźwiedzie - 19 tys. zł, a rysie 180 zł" - wyliczył Nowakowski.

W południowo-wschodniej Polsce bobry zniszczyły m.in. ponad 1200 metrów bieżących grobli, 736 m sześc. drzew oraz przepust drogowy. Z kolei wilki w tym roku zabiły 36 owiec, trzy konie, dziewięć sztuk bydła i 10 jeleni hodowlanych. Niedźwiedzie zniszczyły 50 rodzin pszczelich wraz z ulami, a rysie zagryzły jedną owcę.

Za straty wyrządzone przez zwierzęta chronione, czyli bobry, niedźwiedzie, wilki, rysie i żubry, płaci Skarb Państwa, a za szkody zwierzyny łownej - m.in. sarny, jelenie i dziki - koła łowieckie.

Według szacunków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w lasach Podkarpacia żyje m.in. 170 niedźwiedzi, 500 wilków, 9,6 tys. bobrów i ponad 200 rysiów. Lasy podkarpackie to jedna z najważniejszych w kraju ostoi dzikiej zwierzyny.