W związku z decyzją ministra skarbu państwa o odstąpieniu od oferty publicznej akcji Krajowej Spółki Cukrowej, złożone przez osoby uprawnione zapisy na akcje straciły ważność. W konsekwencji, płatności dokonane w ramach transzy standardowej zostaną zwrócone osobom uprawnionym.

Zwrot środków rozpoczyna się 13 kwietnie 2012 r. Nastąpi w sposób zadeklarowany przez osobę uprawnioną w momencie składania zapisu, czyli albo w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, albo w formie wypłaty w odpowiednim oddziale PKO Banku Polskiego.