Poseł Solidarnej Polski z Opolszczyzny, a zarazem wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski poinformował na swojej stronie, że 11 października 2022 r. skierował wnioski do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego "o wszczęcie czynności i objęcie swoimi działaniami całego procesu związanego z zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w województwie opolskim przez dotychczasowego dzierżawcę – spółkę kontrolowaną w całości przez kapitał zagraniczny." Chodzi rzecz jasna o grunty użytkowane przez firmę Top Farms.

"Fakt ujawnienia wybiórczo zmodyfikowanych i dobranych fragmentów nagrań, które prawdopodobnie w całości są w posiadaniu redakcji tygodnika „Newsweek Polska”, a których pełna treść jest nieznana, nie wyklucza, a wręcz uprawdopodobnia możliwość istnienia innych nagrań, które mogą posłużyć do popełniania czynów, o których mowa w artykule 224 k.k. tj.bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe." - argumentuje polityk.

Kowalski informuje również, że podejmuje "zdecydowane kroki prawne" wobec autora publikacji w Neewsweek Polska, w związku z upublicznieniem "zmodyfikowanych części nagrań z prywatnego spotkania przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w województwie opolskim (Tomasza Ognistego), które odbyło się w styczniu 2020 r. w Głubczycach". Poseł podkreśla, że autorka "bezpodstawnie i bez jakichkolwiek dowodów" twierdzi, że spotkanie to miało miejsce w lutym 2022 r. w Opolu.

Zaskoczeniem może być jednak kolejna informacja w opublikowanym oświadczeniu posła Kowalskiego. Czytamy w niej bowiem, że "w celu zapewnienia pełnej transparentności i uniknięcia konfliktu interesów", w związku ze złożeniem wniosków do ABW i CBA parlamentarzysta skierował do Kancelarii Sejmu RP wniosek o wykreślenie obecnego wiceprzewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasza Ognistego z funkcji asystenta społecznego posła na Sejm RP.

"Zdecydowanie i w pełni popieram ideę powrotu polskiej ziemi dzierżawionej przez zagraniczne koncerny do Skarbu Państwa. Nie dopuszczam przy tym żadnych niedopowiedzeń ani interpretacji. Dlatego prowadzę w trybie pisemnym od lutego 2022 r. kontrolę poselską w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu, której celem jest zapewnienie pełnej transparentności procesu związanego z zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w województwie opolskim przez zagranicznego dzierżawcę." - czytamy również we wspomnianym oświadczeniu.