Dodatkowo miasto posadziło prawie 120 tys. sadzonek leśnych.

Według badań (lotnicze skanowanie laserowe) na terenie Krakowa rośnie ok. 6,2 mln drzew - ok. 5 mln w lasach (miejskich, państwowych, prywatnych) i 1,2 mln na terenach pozaleśnych (ok. 200 tys. na terenach miejskich i 1 mln na terenach prywatnych). Lasy zajmują w mieście powierzchnię prawie 1,4 tys. ha, przy czym ponad 900 ha to własność miasta, ok. 265 ha - państwa, ok. 150 ha - własność prywatna; ok. 55 ha - własność inna.

"W Krakowie pierwszy raz od wielu lat w takim tempie przybywa terenów zielonych, zwłaszcza leśnych" - powiedział PAP dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf.

W 2019 r. ZZM usunął ze względów fitosanitarnych ponad 1,3 tys. drzew, rosnących poza lasami.

- Z różnych powodów nie rokowały na przyszłość - najczęściej były wyschnięte lub zamierające. W ich miejsce posadziliśmy nowe - wyjaśnił dyrektor ZZM. Dodał, że przed usunięciem drzewa jego stan ocenia komisja złożona ze specjalistów zajmujących się zielenią, związanych z urzędem marszałkowski lub wojewódzkim konserwatorem zabytków. - Ogólnie życie drzew w mieście jest ciężkie i za każdym razem staramy się określić przyczynę usunięcia - bo na miejsce usuniętych musimy posadzić nowe - wyjaśnił dyrektor.

W miejsce usuniętych drzew ZZM posadził ponad 3 tys. nowych. - Jeszcze kilka lat temu sadzono tyle, ile usunięto - powiedział Kempf.

Zwrócił uwagę na zwiększającą się powierzchnię leśną, zarządzaną przez ZZM - w 2019 r. w mieście posadzono prawie 120 tys. sadzonek - dębów, olch, lip, jaworów, więzów, grabów - na prawie 23 ha przeznaczonych na las, przede wszystkim na terenie Nowej Huty (w tym 25 tys. sadzonek na 5 ha nowohuckich Kujaw - Las Prawiek ku czci noblistki Olgi Tokarczuk).

W tym roku miasto odkupiło też, za 16 mln zł, od prywatnych właścicieli, 15 ha Lasu Borkowskiego. - Zakup lasu nie zdarza się często. Ostatnim takim zakupem miasta był Las Wolski (1917 r.) - przyznał dyrektor ZZM.

ZZM planuje, aby do 2040 r. powierzchnia lasów w mieście zwiększyła się dwukrotnie.

Na terenach leśnych posadzono 2- i 3-letnie sadzonki sprowadzone z odpowiednich terenów leśnych, natomiast w parkach i przy drogach - gatunki odporne na warunki miejskie, przystosowane do wyższego zasolenia gleby, m.in. klony, lipy.

Oprócz drzew miejskich i sadzonek leśnych w 2019 r. ZZM posadził, głównie w parkach i wzdłuż dróg, ponad 112 tys. krzewów i ponad 131 tys. sztuk bylin, a łąkami kwietnymi pokrył 2,6 ha ziemi.

Kraków należy do miast z najmniejszym udziałem lasów - zajmują one ponad 4 proc. powierzchni, podczas gdy np. w Katowicach - ponad 40 proc.