Jej zdaniem mamy ogromny potencjał wzrostu. Stwarza to wielkie szanse dla naszego rolnictwa, które musi się jednak odpowiednio przygotować na zmiany, które będą następować najbliższej dekadzie. Według holenderskich ekspertów dla rolników bardzo ważne będą zmiany dotyczące sposobu dystrybucji żywności. Obecnie przez największe sieci supermarketów sprzedawane jest niespełna 20 proc. żywności w Polsce. W Niemczech 10 największych sieci sprzedaje 70 proc. żywności, a w Czechach prawie 40 proc.

Zmiany, jakie nastąpią w handlu, wymuszą na rolnictwie spadek cen, a co za tym idzie zwiększenie i zintensyfikowanie produkcji. Polska ma bardzo dużo do zrobienia pod względem konsolidacji oraz specjalizacji produkcji i wzrostu wydajności. Duża liczba rozdrobnionych gospodarstw jest nieefektywna. Macie jednak spore rezerwy, dużo ziemi i tanią siłę roboczą – przekonywała uczestników konferencji.

Źródło: Tygodnik Rolniczy