We wtorek w Gdańsku marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 17 umów na dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomorskie w bieżącej perspektywie unijnej na ochronę różnorodności biologicznej przeznaczyło ponad 18 mln euro.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przyznał, że projekty w zakresie ochrony środowiska nie są łatwe i nie przynoszą też spektakularnych efektów. - Łatwiej jest np. zbudować drogę lub jakiś obiekt - dodał. Zaznaczył, że "są samorządy i organizacje, które chcą inwestować w ochronę różnorodności biologicznej, które dostrzegają walory przyrodnicze swoich terenów i są gotowe wyłożyć miliony. Marszałek zwrócił uwagę, że ogromne walory przyrodnicze Pomorskiego zostały uwzględnione przy tworzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego. - W różnych częściach naszego regionu trzeba albo podjąć działania interwencyjne i wydawać pieniądze na poprawę ochrony siedlisk przyrody, które bezpowrotnie mogą być utracone w danym miejscu albo zainwestować w infrastrukturę lub kampanię informacyjną, aby te walory mogły być poznane przez turystów - tłumaczył.

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Jan Szymański podał, że celem projektów jest ochrona środowiska, ale też udostępnienie atrakcyjnych przyrodniczo obszarów turystom w sposób, który nie spowoduje ich degradacji. Zaznaczył, że było bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem na ten cel. Wpłynęło ok. 60 projektów, z których pozytywnie ocenionych zostało ponad 20 a umowy o dofinansowaniu podpisano w przypadku 17.

Projekt o największej wartości, ponad 13,6 mln zł (w tym ponad 9,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne) ma być realizowany przez gminę miasta Krynica Morska. Celem projektu jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie obszarów chronionych Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" oraz rezerwatów przyrody: "Kąty Rybackie", "Mewia Łacha", "Moczary", "Buki Mierzei Wiślanej" oraz Obszaru Natura 2000 "Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana". Efektem ma być m.in. zabezpieczone ok. 1,5 tys. ha terenów poprzez kontrolowany ruch turystyczny.

Burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat powiedział dziennikarzom, że projekt, w którym Krynica jest liderem, będzie realizowany w partnerstwie z gminami Sztutowo i Stegna oraz z Nadleśnictwem Elbląg. Podał, że w ramach projektu ma być utwardzonych i przystosowanych do ruchu rowerowego kilkadziesiąt kilometrów dróg leśnych. Część ścieżek rowerowych będzie przebiegała po szczycie wydm, z widokiem na morze. - Chcemy, żeby turyści przyjeżdżający na Mierzeję Wiślaną mieli również możliwość dojechania rowerem do tych najbardziej cennych przyrodniczo miejsc - wyjaśnił. Burmistrz liczy, że budowa infrastruktury rowerowej pozwoli m.in. na przygotowanie oferty turystycznej na okres poza szczytem wakacyjnym. Projekt ma być zrealizowany do września 2018 roku.

Dofinansowanie w wysokości 7,7 mln zł otrzymała też gmina miasto Ustka, która do listopada 2018 r. ma zrealizować projekt ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczenia obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach woj. pomorskiego, w Ustce i w Sopocie. Ma być zabezpieczone ponad 60 ha cennego obszaru przyrodniczego w obu miastach przed nadmierną penetracją mieszkańców i turystów. Wartość projektu to 11,2 mln zł.

Nadleśnictwo Gdańsk otrzymało 1,6 mln dofinansowania na zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni. Ma być zabezpieczone 27 ha terenu poprzez kontrolowany ruch turystyczny.

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna otrzymała 3,2 mln zł dofinansowania na utworzenie Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. W ramach projektu o wartości 8,7 mln zł ma być m.in. zachowane największe siedlisko nietoperzy w Polsce północnej. Szacuje się, że miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego objęte projektem rocznie odwiedzi ponad 96 tys. osób.

Szymański podał, że do końca roku w Pomorskiem mogą być ogłoszone konkursy o możliwej łącznej kwocie dofinansowania ponad 800 mln euro. Konkursy mają dotyczyć m.in. budowy infrastruktury kanalizacyjnej, wsparcia szkolnictwa zawodowego oraz szkół wyższych, transportu zbiorowego i budowy dróg wojewódzkich.

RPO Woj. Pomorskiego 2014-2020 - o wartości prawie 1,864 mld euro - po raz pierwszy tworzą dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1,3 mld) i Europejski Fundusz Społeczny (524 mln).