Portal podaje, że pracownia Estymator zapytała Polaków o ocenę wynegocjowanych w Brukseli 750 miliardów zł dla Polski na kolejną perspektywę środków unijnych. 70,1 proc. respondentów uznała to za "zdecydowanie" lub "raczej" sukces. Przeciwnego zdania, a więc jako "zdecydowanie" bądź "raczej" porażkę oceniło te środki 29,9 proc. pytanych.

W badaniu padło również pytanie o skuteczność negocjacji prowadzonych przez premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie szczytu w Brukseli. "Zdecydowanie" i "raczej" pozytywnie oceniło działalność szefa rządu 66,5 proc. ankietowanych. Zaś "zdecydowanie" i "raczej" negatywnie 33,5 proc.

W badaniu zapytano też ankietowanych, czy przyznawane przez UE środki są obecnie przez Polskę dobrze wykorzystywane. 69,7 proc. pytanych uważa, że pieniądze te są wydawane "zdecydowanie" bądź "raczej dobrze". Inną opinię na ten temat, czyli zdecydowanie i raczej źle ma 30,3 proc. ankietowanych.

W podanych wynikach nie uwzględniono odpowiedzi "nie wiem", "trudno powiedzieć".

Respondenci zostali poproszeni także o odpowiedź na pytanie, na co w pierwszej kolejności powinny być przeznaczone środki wynegocjowane podczas szczytu w Brukseli.

Modernizację szpitali, zakupy sprzętu dla służby zdrowia wskazało 56,1 proc. badanych; działania związane z klimatem, wymianę pieców, dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych - 24,7 proc.; infrastrukturę drogową, autostrady, drogi ekspresowe - 19,2 proc.; badania naukowe i rozwój polskiej myśli technicznej - 16,7 proc., a drogi lokalne - gminne i powiatowe, chodniki i przystanki - 14,6 proc.

Na kolejnych miejscach ankietowani wymienili walkę z suszą, budowę zbiorników retencyjnych - 14,5 proc.; wsparcie przedsiębiorców, dotacje na rozwój firm - 13,3 proc.; dotacje dla rolników, finansowanie zakupu sprzętu rolniczego i rozwoju gospodarstw rolnych - 12,1 proc.; wyposażenie, modernizację i budowę szkół, przedszkoli i żłobków - 11,0 proc.; cyfryzację urzędów, służby zdrowia, edukacji - 6,9 proc.; kursy i szkolenia dla pracowników 1,3 proc.

Trudności z odpowiedzią na to pytanie miało 1,1 proc. badanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 lipca 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.