Zarząd KRIR już po raz dugi monituje w sprawie rolników, którzy od 2019r. nie doczekali się zapłaty za zboże i rzepak odstawione do Grupy Producenckiej „Ziarno” z Cichoradza pod Toruniem. W ub.r. pisał do Zbigniewa Ziobry sprawującego urząd Prokuratura Generalnego, teraz zwraca się do niego, również jako Ministra Sprawiedliwości.

W piśmie KRIR wnioskuje o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu, a dotyczącego nieprawidłowości i nadużyć gospodarczych popełnionych przez Grupę Producencką „Ziarno”. W wyniku działalności wspomnianego podmiotu pokrzywdzonych zostało ponad 800 rolników, którzy do tej pory nie otrzymali zapłaty za odstawione grupie ziarno.

W październiku 2020 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o nadzór nad postępowaniem dotyczącym sprawy. Prokuratura Krajowa informowała wówczas izby, iż postępowanie będzie pod nadzorem i stałym zainteresowaniem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. „Pomimo to, do dnia dzisiejszego rolnicy nie otrzymali zapłaty za wyprodukowane zboże i rzepak. Sytuacja ta potęguje wśród rolników poczucie bezsilności i lekceważenia ich problemów.” – czytamy w kolejnym piśmie zarządu KRIR do Zbigniewa Ziobry.

Samorząd przypomina, że działania Grupy Producentów „Ziarno” spowodowały ogromne straty finansowe u ponad 800 właścicieli gospodarstw. Straty te ponieśli nie z własnej winy, a okazały się bardzo brzemienne w skutkach. Wielu poszkodowanych straciło płynność finansową i musiało zaciągać kredyty, by kupować środki do produkcji na kolejny sezon. Problemy finansowe odczuły również boleśnie rodziny rolników.

Dlatego też KRIR apeluje o udzielenie poszkodowanym gospodarzom wszelkiej możliwej pomocy oraz o wyciągnięcie „surowych konsekwencji prawnych” wobec osób, których działania spowodowały szkody u tylu rolników. Sytuacja zdaniem izb „wymaga, aby „urzeczywistniona została zasada sprawiedliwości społecznej w demokratycznym państwie prawa”.

Warto przypomnieć, że na spotkaniu z rolnikami w Sztynwagu w lutym 2020r. prezes Grupy „Ziarno” zapewniał, że zrobi wszystko, by należności wobec rolników-dostawców uregulować. Obietnice okazały się jednak nie mieć pokrycia…