Wyznaczenie priorytetów dla sektora rolnego oraz inwestycje w kluczowe struktury wspierające bezpieczeństwo żywnościowe, miały największy wpływ na osiągnięcie lepszych wyników w tym okresie. Z jednej strony wciąż zbyt wielu ludzi na świecie głoduje, jednak z drugiej poczyniono znaczne postępy w dziedzinach, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy wydajności krajowych systemów żywnościowych w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do wartościowej żywności.

Nie tylko wzrost inwestycji prywatnych w biznesie rolniczym przyczynia się do zwiększenia produkcji rolnej. Istnieje wiele innych narzędzi, które pomagają rozwiązać problemy związane z wyżywieniem świata, o których warto pamiętać.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego (Global Food Security Index), sponsorowany przez firmę DuPont, mierzy roczny poziom krajowego, regionalnego i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Główny wiosek, który nasuwa się w wyniku analizowania pięcioletniego trendu jest taki, że inwestycje w kluczowe struktury bezpieczeństwa żywnościowego są najbardziej istotnym czynnikiem mającym wpływ na poprawę efektywności i wydajności krajowych systemów żywnościowych.

Inne najważniejsze wnioski od momentu powstania Indeksu to:

Kluczowe obszary inwestycyjne obejmują infrastrukturę, programy ochrony jednostek przed niedoborami żywności, źródła finansowania dla rolników oraz nowe technologie rolne. Lepsza infrastruktura transporotowa (drogowa i morska) i magazynowa (większe zdolności do przechowywania żywności) bezpośrednio wpływają zarówno na większy dostęp do żywności jak i ograniczenie jej strat, w okresie pomiędzy zbiorami a sprzedażą.

Poprawa filarów bezpieczeństwa żywnościowego wymaga wieloaspektowej pomocy. Inwestycje rządowe, prowadzone ze wsparciem sektora prywatnego, doprowadziły zarówno do zwiększenia przystępności cenowej jak i dostępu do żywności. Na przykład w ramach Publicznego Programu Inwestycyjnego w Algierii, realizowanego w latach 2010 – 2014, na rozwój rolnictwa i infrastruktury przeznaczono 7 tys. miliardów dinarów. Kluczowe inicjatywy zostały ukierunkowane na wykorzystanie sprzętu służącego do oszczędzania wody podczas nawadniania, wzrost produkcji nasion, rozwój agrobiznesu oraz zaangażowanie sieci małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w świadczenie usług dla rolnictwa.

Rozwój infrastruktury jest najważniejszym czynnikiem w dostępie rynkowym i systemowym żywności. Budowa i rozrost niezbędnej infrastruktury transportowej będzie kontynuowany, jeśli państwa rozwijające się utrzymają nacisk na rozwój rolnictwa. Przykładem najlepszych praktyk w tym zakresie jest Etiopski Plan Wzrostu i Transformacji, który przewiduje budowę prawie 5 tys. kilometrów torów wzdłuż ośmiu głównych szlaków, w celu utworzenia państwowej sieci kolejowej, zwiększenia wymiany handlowej i zacieśnienia ekonomicznych więzi z państwami sąsiadującymi. Długoterminowe plany rządu w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej obejmują polepszenie krajowych i transgranicznych połączeń transportowych. Istnieją także plany znacznego zwiększenia możliwości przepustowych portu lotniczego w Abidżanie do 2021 roku, w celu odciążenia rosnącego przeludnienia oraz zagwarantowania roli miasta, jako kluczowego punktu tranzytowego dla importu i eksportu z Afryki Zachodniej.