Dwudniowe negocjacje ekspertów z Rosji, Komisji Europejskiej oraz Polski były - jak określił to wiceminister Zagórski - "pożyteczne, ale mało owocne". Rosjanie zobowiązali się, że w najbliższych dniach przedstawią Polakom projekty raportów ze swoich kontroli weterynaryjnych w Polsce (przeprowadzonych w lutym), do których polski nadzór weterynaryjny ustosunkuje się w ciągu kolejnych dwóch tygodni - pisze Tomasz Bielecki z Moskwy.

Według Philipa Toda, rzecznika unijnego komisarza ds. zdrowia: zdaniem Komisji Europejskiej utrzymywanie rosyjskiego embarga na import polskiej żywności jest "nieuzasadnione". Rosyjscy obserwatorzy nie są już takimi optymistami i przyznają, że rosyjskie embargo może potrwać nawet do jesiennego szczytu UE - Rosja w Portugalii. 

Źródło: Gazeta Wyborcza