• Na początku lutego liderka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że otrzymała "zielone światło" od zarządu krajowego partii w sprawie współpracy z Agrounią i jej liderem Michałem Kołodziejczakiem.
  • Agrounia i Porozumienie planują wspólny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a ich szefowie zapowiedzieli powołanie nowej partii politycznej.
  • W środę w Sejmie podczas spotkania z udziałem działaczy Porozumienia i Agrounii, Sroka i Kołodziejczak podpisali wspólną deklarację ideową, zawierającą szereg postulatów, z którymi nowe ugrupowanie pójdzie do wyborów.

Założenia deklaracji zatytułowanej "Czas na Polskę XXI wieku" przedstawiła Magdalena Sroka. Wskazano w niej, że Agrounia i Porozumienie "idą razem, ponieważ PiS zawiódł pokładane w nim nadzieje".

Wiele zapowiedzi PiS pozostało na papierze, a były one sztandarowymi punktami programowymi tego ugrupowani - np. dostępne cenowo mieszkania dla młodych, łatwiejszy dostęp do sądów i przynosząca wymierne efekty polityka demograficzna - czytamy.

W deklaracji podkreślono konieczność ścisłej współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz "budowy długoterminowych, opartych na zaufaniu relacji z wszystkimi sojusznikami". Jak czytamy, "chaotyczne i niezdarne posunięcia rządu PiS w sprawie Krajowego Planu Odbudowy psują relacje z partnerami europejskimi co wprost zagraża suwerenności i bezpieczeństwu ekonomicznemu kraju".

Jakie deklaracje programowe mają Agrounia i Porozumienie?

Deklaracja kładzie także nacisk na potrzebę walki ze wzrostem cen, a także na zwiększenie możliwości ochrony pracy, "tak, by praca odbywała się w godnych warunkach i za godną zapłatę". - Państwo powinno stać się wzorowym pracodawcą, a jego instytucje i agendy muszą zacząć tworzyć standardy dla całego rynku pracy - podkreślono. Zaznaczono jednocześnie potrzebę budowy przyjaznego dla przedsiębiorców systemu prawnego i podatkowego.

Porozumienie i Agrounia chcą również sprawnych instytucji państwowych "pod nadzorem społecznym".

Potrzebny jest wielki program modernizacji całej administracji rządowej, jak i samorządowej, bo dziś, w dobie powszechnej cyfryzacji, nie ma usprawiedliwienia dla kolejek i zbędnej biurokracji - czytamy.

Według deklaracji konieczna jest przebudowa systemu edukacji i ochrony zdrowia, a także kształcenie większej liczby lekarzy i innych specjalistów z zawodów medycznych.

OZE i bezpieczeństwo żywnościowe

W dokumencie zwrócono też uwagę na kwestię bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. "Państwo ma obowiązek być przewidywalne i dbać o zabezpieczenie zasobów strategicznych, a nie reagować doraźnie i panicznie, jak rząd PiS w 2022 roku. Szczególnie mocno musimy dbać o polską produkcję żywności" - czytamy. Porozumienie i Agrounia opowiadają się również za rozwojem OZE, a także energetyki atomowej dla stabilizacji systemu energetycznego.

"Zmiany te należy wprowadzać z poszanowaniem, a nie wbrew lokalnej społeczności" - podkreślono. Nacisk położono też na ochronę lokalnych społeczności i przedsiębiorstw m.in. poprzez walkę z monopolizującymi rynek żywnością wielkimi sieciami, "monopolami dyktującymi ceny".

Program mieszkaniowy

Deklaracja zwraca także uwagę na potrzebę usprawnienia polityki demograficznej, m.in. poprzez stworzenie "Kasy Miliona Mieszkań", która ma umożliwić samorządom "wielkoskalową" budowę mieszkań, by zwiększyć ich podaż i w ten sposób obniżyć ceny.

Kołodziejczak podkreślił, że Agrounia potrafi porozumieć się z różnymi partiami i budować wspólne stanowisko. "Pokazaliśmy, że jesteśmy mistrzami porozumienia" - ocenił, dodając, że Porozumienie ma po swojej stronie "solidnego partnera".