"Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zwołał 8. posiedzenie Senatu na dzień 31 marca br. na godz. 13.00. W porządku obrad znajdą się stanowiska Senatu wobec uchwalonych przez Sejm ustaw, dotyczących walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami" - głosi komunikat CIS.

Ze względu na stan epidemii - głosi komunikatm - podczas posiedzenia Senatu zostaną zastosowane specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, analogiczne do tych stosowanych w Sejmie.

"Senatorowie obradować będą w trzech salach: Sali Plenarnej, Sali 217 oraz Sali 182. Senatorowie zajmą miejsca na salach według parytetu ustalonego przez Marszałka Senatu w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi. Każdy senator będzie miał imienne przypisane miejsce. Między miejscami, zajmowanymi przez senatorów zachowana zostanie bezpieczna odległość. Wszystkie sale będą połączone łącznością audio-wideo, co umożliwi senatorom zabieranie głosu w debacie. Każdy senator będzie przemawiał z miejsca. Ze swoich miejsc będą przemawiać także przedstawiciele rządu. Głosowanie będzie odbywać się przy wykorzystaniu aparatury do głosowania, która poza Salą Plenarną znajduje się także w dwóch pozostałych salach" - czytamy w komunikacie.

"Przy posiedzeniu Senatu pracować będzie ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu" - dodaje CIS.

Do dyspozycji senatorów i pracowników Kancelarii Senatu będą maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny - informuje CIS.

"Wszystkim osobom, wchodzącym na teren Senatu będzie mierzona temperatura. Senatorowie będą wypełniać kwestionariusz, stanowiący załącznik do Zarządzenia Marszałka Senatu z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych w związku z występowaniem SARS-CoV-2. Pozostałe osoby będą wypełniać kwestionariusz zgodnie z zarządzeniem nr 7 Marszałka Sejmu z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie nr 3 w sprawie szczególnych rozwiązań porządkowych związanych z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2" - głosi komunikat.

Sejm ma głosować nad tarczą antykryzysową w piątek wieczorem. Do projektu zgłoszono prawie 300 poprawek.