Na stronie Polskiego Związku Łowieckiego znaleźć można komunikat, w którym związek opisuje zaangażowanie polskich myśliwych we właściwą gospodarkę łowiecką i walkę z ASF. Za tym, iż robią to z poświęceniem i skutecznie przemawiać mają podane przez PZŁ liczby.

Z zestawienia tego dowiedzieć się można, że w skali roku koła łowieckie wydają 400 mln zł na szacowanie i wypłacanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę łowną. W wydatkach tych 100 mln zł stanowią same odszkodowania, natomiast 300 mln to „koszty paliwa, sprzętu i czasu poświęconego na ochronę pól i szacowanie szkód”. Jak podkreśla PZŁ: „Są to koszty ponoszone z prywatnych środków każdego myśliwego.”

5,6 miliona godzin w terenie

Od kwietnia br. myśliwi ruszali w łowiska 1,4 mln razy – wylicza Związek – i przepracowali łącznie 5,6 mln godzin na rzecz państwa. „Są to roboczogodziny, za które myśliwi nie dostają wynagrodzenia. Na pracę społeczną związaną z ochroną pól i szacowanie szkód łowieckich przeznaczają swój wolny czas.” – zaznaczają autorzy zestawienia.

Imponujące są również dane, dotyczące wkładu myśliwych w walkę z ASF. Jak wylicza PZŁ, od momentu pojawienia się wirusa ASF w Polsce myśliwi pozyskali 1,2 mln dzików. W obecnym sezonie, od 1 kwietnia do 30 sierpnia, pozyskano 106.336 dzików, przy liczbie 1.679 433 polowań indywidualnych i wykonywanych odstrzałów sanitarnych. W poprzednim roku gospodarczym 2020/2021 było to 380.741 dzików, w efekcie 5.587 750 polowań indywidualnych i wykonanych odstrzałów sanitarnych. W łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 – 414. 822 dzików przy 4. 594 587 polowaniach indywidualnych i wykonanych odstrzałach sanitarnych, a w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. pozyskano 212.145 dzików.

Skuteczność wyższa niż w innych krajach

PZŁ podkreśla również skuteczność polskich myśliwych w porównaniu z innymi krajami UE. Dane z roku gospodarczego 2019/2020 pokazują, że w w Niemczech pozyskano 881.886 szt. Dzików przy liczbie 297. 414 polujących myśliwych, co oznacza 2,2 dzika na jednego myśliwego. 1.173 000 francuskich myśliwych w tym samym okresie odstrzeliło 809.992 szt. dzików, co daje jedynie 0,7 dzika na jednego myśliwego. Tymczasem w Polsce na jednego ze 128.500 myśliwych przypadało w tym samym okresie 3,2 dzika, gdyż odstrzelonych zostało 414 820 szt.

Polski Związek Łowiecki dążyć ma do „utrzymania zaangażowania w odstrzał planowy i sanitarny dzików”, oraz do tego, aby myśliwi z równym zaangażowaniem w dalszym ciągu poszukiwali padłych dzików w lasach. A wszystko to przestrzegając zasad bioasekuracji.