Marian D. ma odsiedzieć w więzieniu 3-letni wyrok za niekorzystne rozporządzenie własnym i cudzym mieniem o wartości ponad 3 mln zł. Taki wyrok w 2016r. orzekł wobec niego Sąd Okręgowy w Kielcach, a Sąd Apelacyjny w Krakowie jesienią ub.r. utrzymał go w mocy. Sprawa ciągnęła się od 2012r. Marian D. usłyszał wówczas zarzut, że pełniąc funkcję wiceprezesa a następnie prezesa zarządu Euroubojni, działając sam oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami zarządu - Radosławem B. i Michałem D. - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym i cudzym mieniem w łącznej wysokości 3. 028 123 zł.

Wszyscy oskarżeni usłyszeli w nim wyroki grzywien i pozbawienia wolności, lecz wspólnikom Mariana D. – wykonanie kar więzienia zawieszono. Sąd zobowiązał także wszystkich trzech podsądnych do naprawienia szkody i zapłatę odszkodowań w kwotach od 1 do 48 tys. zł na rzecz prawie 30 osób. 

Jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach, sędzia Jan Klocek - Marian D. powinien więc zgłosić się do odbycia kary w Zakładzie Karnym w Częstochowie, ale dotąd tego nie zrobił. Wystawiono za nim list gończy, ale poszukiwania policji nie przyniosły dotąd rezultatu. Do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wpłynęła jednak apelacja Mariana D. od innego wyroku, w którym orzeczono mu karę grzywny.

Chodzi o głośną sprawę, w której w charakterze świadków wystąpiło 88 poszkodowanych przez Euroubojnię dostawców żywca. Marian D. oskarżony został wówczas o złamanie przepisów prawa handlowego – nie zgłoszenie w terminie upadłości firmy i zaspokojenie roszczeń tylko jednego podmiotu, kosztem pozostałych. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie uznał najpierw tylko jeden z zarzutów i orzekł wobec oskarżonego grzywnę 4 tys. zł. Po odwołaniu prokuratury, Sąd Okręgowy w Kielcach skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, a Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, w styczniu br., podwyższył karę grzywny do wysokości 9 tys. zł.

W wielu sądach rejonowych wciąż trwają postępowania z powództwa cywilnego, jakie wobec Mariana D. wszczęli poszkodowani przez Euroubojnię dostawcy żywca.