Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła wczoraj stan pandemii dla zachorowań powodowanych przez koronawirusa w populacji ludzi. Tego typu infekcję zdiagnozowano w sumie u ponad 126 tys. osób, a w jej wyniku zmarło 4638 osób. W Polsce mamy już 49 chorych i pierwszą ofiarę śmiertelną. W ramach kwarantanny w kraju przebywa ponad 1000 osób.

W związku z nowymi obostrzeniami, którym mogą podlegać właściciele zwierząt gospodarskich lub pracownicy ferm Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG zauważa, że stan kwarantanny może znacząco zagrozić utrzymaniu dobrostanu zwierząt.

Jak czytamy w komunikacie POLPIG - W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny dla osób, które są podejrzane o kontakt lub zakażenie koronawirusem, pojawił się problem dobrostanu zwierząt. Może zdarzyć się tak, że część lub wszyscy pracownicy obsługujący daną fermę zostaną objęci 2 tygodniową kwarantanną bez możliwości stawienia się w pracy pod groźbą kary pieniężnej. W trybie pilnym niezbędne są rozwiązania, które zabezpieczą minimalne potrzeby zwierząt, ale będą jednocześnie bezpieczne dla osób pozostających poza kwarantanną. POLPIG w porozumieniu z innymi organizacjami branżowymi pracuje nad poropozycjami rozwiązania tego problemu. 

O problemie alarmowała też wcześniej Krajowa Rada Izb Rolniczych. 10 marca 2020 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz pilnego opracowania wytycznych dla producentów rolnych w przypadku konieczności poddania się kwarantannie.

- Sporządzenie takich procedur rozwieje wiele wątpliwości rolników, hodowców i pomoże odpowiednio przygotować się na wypadek wystąpienia koronawirusa  (np. kto ma zająć się produkcją zwierzęcą, kto i jak odbierze mleko z gospodarstw objętych kwarantanną, czy i na jakie odszkodowanie rolnicy będą mogli liczyć?). Prezes Szmulewicz zawnioskował również o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie zasiłków chorobowych. Obecnie zasiłek  ten  przysługuje  rolnikowi,  który  wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, a za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym rolnik lub jego rodzina otrzymuje 10 złotych (!) – czytamy w komunikacie KRIR.

Przypominamy, że kwarantannę na dane osoby nakłada państwowy powiatowy lub graniczny inspektor jako decyzję administracyjną. Obowiązuje przez 14 dni od dnia styczności z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie. W czasie kwarantanny nie wolno opuszczać określonego miejsca. Należy unikać spotykania się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe – zachować bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 m. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny.