Za autoryzację magazynów odpowiada Towarowa Giełda Energii S.A. Na 30 kwietnia 2020 r. do sieci systemu magazynów autoryzowanych należy łącznie 17 profesjonalnych magazynów, w tego 12 magazynów należy do spółki Elewarr. Łączna pojemność przechowalnicza tych elewatorów wynosi co najmniej 80,5 tys. ton. W trakcie procesu autoryzacji znajdują się trzy kolejne magazyny.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

KOWR zachęca wszystkich zainteresowanych handlem na Platformie Żywnościowej do skorzystania ze szkolenia zamieszczonego na platformie szkoleniowej w formie elektronicznej – E-Learningu. Poszczególne jego etapy ułatwią zdobycie oraz ugruntowanie wiedzy o giełdzie - zaznacza KOWR.