Porozumienie w tej sprawie podpisali w czwartek (23 listopada br.) szefowie tych instytucji - Witold Strobel oraz prof. Maciej Pompa-Roborzyński.

Cele te mają zostać osiągnięte poprzez wspólną realizację działań. Jest to m.in. prowadzenie systemu informatycznego "Grupy Polskiej Genetyki" w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej, wdrożenie programu zwalczania chorób zwierząt, upowszechnianie wiedzy z zakresu hodowli zwierząt, upowszechnianie programów żywieniowych w chowie i hodowli bydła.

W ocenie dyrektora generalnego KOWR, krajowy potencjał hodowli zwierząt potrzebuje wsparcia ze strony nauki, a Instytut Zootechniki stosuje bardzo nowoczesne metody rozrodu zwierząt.

Instytut dysponuje nowymi metodami rozrodu, genomiki (analiza genomu) czy proteomiki (badanie białek). Jest to gama metod, które w postaci bardzo nowoczesnych programów mają trafić do spółek, aby tam mogły być wykorzystane w sposób efektywny i praktyczny - przyznał dyrektor tej placówki. Chodzi o to, aby udoskonalić materiał genetyczny, którym dysponują państwowe spółki podległe KOWR, a następnie wdrożyć go do masowej produkcji, by mógł z niego skorzystać rolnik.

Projekt utworzenia konsorcjum pn. "Grupa Polska Genetyka" powstał z inicjatywy Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz spółek zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, w których nadzór właścicielski sprawuje KOWR.