Ocenę gospodarstw zgłoszonych do naszego konkursu Innowacyjny Farmer i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję portalu farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.

 • dr hab. Paweł Krystian Bereś, prof. IOR-PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie
 • Katarzyna Boczek, zastępca dyrektora, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • dr inż. Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, SGGW w Warszawie
  prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mykologii Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
 • Marek Krysztoforski, Centrum Doradztwa Rolniczego oddz. Radom
  dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
 • dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie
 • dr hab. Benedykt Pepliński, prof. UPP, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Jerzy Próchnicki, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
 • dr Jacek Skudlarski, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie
 • dr inż. Michał Rokicki, dyrektor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl
 • Karol Hołownia, redaktor miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl
 • Anna Kobus, redaktor miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl
  Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika Farmer
 • Wojciech Konieczny, z-ca red. nacz. miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl
 • Bartosz Wojtaszczyk, red. miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl

Przypominamy, że do konkursu mogą zgaszać się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie kraju. Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

ZGŁOŚ GOSPODARSTWO!

Szczegóły i regulamin konkursu