Kapitułę konkursu Innowacyjny Farmer 2023 reprezentują wybitni specjaliści z zakresu danych kategorii konkursowych oraz z przedstawiciele redakcji miesięcznika „Farmer” i portali farmer.pl i bezpluga.pl.

ZGŁOŚ GOSPODARSTWO!

Ocenę gospodarstw zgłoszonych do naszego konkursu Innowacyjny Farmer i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję portalu farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.

 • dr hab. Paweł Krystian Bereś, prof. IOR-PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie
 • Katarzyna Boczek, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
 • dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW, Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt, SGGW w Warszawie
 • dr hab. Agata Malak-Rawlikowska, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
 • dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomiczny, SGGW w Warszawie
 • dr hab. Benedykt Pepliński, prof. UPP, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Jerzy Próchnicki, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
 • dr Jacek Skudlarski, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie
 • dr inż. Michał Rokicki, dyrektor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Radosław Iwański, red. nacz. miesięcznika „Farmer”
 • Karol Hołownia, red. miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl
 • Anna Kobus, red. miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl
 • Wojciech Konieczny, red. miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl
 • Bartosz Wojtaszczyk, red. miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl

Więcej informacji o konkursie, regulaminie i nagrodach znajduje się TU.