Pragnąc wykorzystać specyfikę uczelni, w tym jednostek zajmujących się badaniami z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, oraz posiadane możliwości kadrowe i sprzętowe, Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul powołał prof. UPP dr hab. Joannę Zeyland, na Koordynatora działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ponadto oprócz doraźnych działań liczne zespoły badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podejmują się również realizacji nowych tematów badawczych dotyczących wirusa SARS-CoV-2- informuje Iwona Cieślik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Jako uczelnia wyższa możemy i powinniśmy wpisać się w te działania i podjąć wyzwanie, jakie narzuciła nam aktualna rzeczywistość - mówi prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland, Koordynator działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Z oczywistych względów, nie na wszystkie potrzeby jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale z pewnością możemy wesprzeć instytucje zaangażowane w wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 oraz te, które są bezpośrednio zaangażowane w walkę z patogenem i leczenie pacjentów- dodaje.

Jak czytamy w komunikacie uczelni W pierwszej kolejności nawiązano kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (WSSE), która wskazała że obecnie największą potrzebą są dodatkowe zasoby kadrowe, które wesprą pracę zmianową. Wobec tego zebrana została grupa pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy zgłosili gotowość do udziału w wolontariacie na rzecz wykrywania wirusa w WSSE.

W projekcie biorą udział pracownicy i doktoranci posiadający odpowiednie kwalifikacje, pierwsze osoby podjęły pracę 9.04.br.

- Jest to praca wymagająca pełnej koncentracji, obciążająca zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, tym bardziej doceniam i jestem poruszona, jak wiele osób zgłosiło chęć niesienia bezinteresownej pomocy- podsumowuje odzew na swój apel prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland.

W pracach laboratoryjnych oraz biurowych będzie uczestniczyło ponad dwudziestu ochotników reprezentujących różne specjalności: mikrobiologów, biotechnologów, biologów, genetyków, chemików, technologów żywności oraz różne dyscypliny i specjalizacje: nauki weterynaryjne, farmaceutyczne oraz leśne.

Oprócz doraźnych działań wspierających laboratorium WSSE liczne zespoły badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęły się również realizacji nowych tematów badawczych. Dotyczą one badań bezpośrednio zmierzających do poznania skali rozprzestrzeniania, mechanizmów i skutków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Katedra Biochemii i Biotechnologii), jak i ogólniejszych problemów epidemiologicznych (Instytut Zoologii), czy uwarunkowań środowiskowych (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska).

Do tej pory na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przeprowadzony został także monitoring zasobów sprzętowych mogących wspomóc diagnostykę wirusa SARS-CoV-2, zasobów lokalowych celem oceny możliwości utworzenia laboratorium klasy BSL2 do pracy z zneutralizowanym materiałem pochodzącym od pacjentów, zasobów materiałów zużywalnych, odczynników oraz środków ochrony osobistej w dyspozycji jednostek UPP. Podjęte zostały również konsultacje merytoryczne z poznańskim środowiskiem naukowym. Dalsze działania będę dostosowywane do pojawiających się potrzeb wynikających z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.