Warunkiem uczestnictwa w programie jest udział  w publicznym przetargu, ukierunkowanym na usługi środowiskowe, a jednocześnie zapewniającym zaopatrzenie stołówek. Rolnicy startujący w przetargu zobowiązują się do poprawy swoich praktyk rolniczych na 3 letni okres trwania umowy. Producenci muszą być zlokalizowani w obszarze, z którego pozyskiwana jest woda pitna i wytwarzać produkty rolne, które można wykorzystać w stołówkach.

Do oceny efektów stosuje sia francuską metodę IDEA, która obejmuje system 42 wskaźników zrównoważonego rozwoju, dotyczących m.in. bioróżnorodności, ochrony zasobów naturalnych (gleby, wody, energii), rentowności, rozwoju lokalnego czy też gospodarki o obiegu zamkniętym.  Obowiązuje przy tym zakaz stosowania pasz zawierających olej palmowy, zakaz profilaktycznego stosowania antybiotyków,  nie stosowanie niektórych pestycydów (neonikotynoidy, metaldehyd, dimetenamid, metolachlor).

Korzyści rolników wybranych w przetargu są następujące:

•       Pewność sprzedaży uzgodnionej ilości produktów;

•       Godziwe ceny ustalone w ramach przetargu;

•       Roczna premia za realizacje celów środowiskowych. Płatność ustalana jest według procentowej poprawy sumarycznego wyniku dla 42 wskaźników „IDEA” w stosunku do stanu wyjściowego w 1 roku po przystąpieniu do programu. Stosuje się stawkę 150 euro za każdy procent, przy czym roczna premia jest ograniczona do 3000 euro rocznie na gospodarstwo.

Program finansowany jest przez samorządy lokalne (miasto i inne gminy z obszaru miejskiego Rennes), a zarządza nim Stowarzyszenie Collectivité Eau du Bassin Rennais (EBR).

W  pierwszym przetargu w 2015 roku zgłosiło się 3 rolników (producenci wieprzowiny i nabiału). W drugim przetargu ogłoszonym w 2017 roku uczestniczyło już 20 rolników, w tym producenci mięsa, zbóż, owoców i warzyw oraz nabiału. W gospodarstwach ocenianych metodą IDEA dokonywana jest wstępna i końcowa diagnoza przeprowadzana przez jedną z trzech organizacji (Izbę Rolniczą, Agro Bio lub Adage), a raz w roku dokonywany jest przegląd planowanych ulepszeń służących poprawie wskaźników „IDEA”.

Działania podejmowane przez rolników powinny przyczyniać się do poprawy jakości wody pitnej i zmniejszenia kosztów uzdatniania wody. Jednocześnie stołówki z tego obszaru miasta Rennes mogą zaopatrywać się w surowce o gwarantowanej jakości od lokalnych producentów.

Znaczący wzrost liczby producentów uczestniczących w drugim przetargu został uznany przez twórców programu jako sukces, ale oczekują oni większego zaangażowania rolników w przyszłości.

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania anonimowej ankiety, która dotyczy opinii rolników na temat kontraktów na dobrowolne działania rolników na rzecz środowiska i klimatu. Analizujemy cztery typy kontraktów, które są opisane w treści ankiety.
Ankieta umieszczona jest >>> TUTAJ