Sandu wskazała na konieczność rozwoju przemysłu przetwórczego w Mołdawii oraz dążenie do "ograniczenia eksportu wszystkich produktów rolnych". Zapowiedziała też rządowe dotacje dla najbiedniejszych rodzin na ogrzewanie.

Prezydent oświadczyła, że w związku z czwartkowym zatwierdzeniem przez Radę Europejską statusu kandydatów do UE dla Mołdawii i Ukrainy oba kraje zamierzają ze sobą współpracować. Potwierdziła, że w najbliższym czasie uda się do Kijowa, aby poruszyć z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim szereg kwestii dotyczących współdziałania mołdawsko-ukraińskiego.