Wstępne dane wskazują, że od połowy marca popyt w sektorze kwiatów ciętych, roślin ozdobnych, drzewek i cebulek spadł nawet o 80%.  Branża doświadcza historycznego spadku popytu i konsumpcji w większości państw członkowskich UE, ale też i za granicą. Przyczyną jest oczywiście pandemia koronawirusa i wynikające z tego powszechne zamykanie sklepów oraz zanikanie kanałów sprzedaży. Sytuacja ta prowadzi do powstawania poważnych strat w sektorze ozdobnym. W tym kontekście, komitety Copa i Cogeca wysłały pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o pilne zajęcie się wspólnotowym programem pomocy w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb tego sektora.

 

Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny COPA COGECA, podkreślił w piśmie: - Kryzys ten uderzył niestety w najgorszym momencie roku, ponieważ to wiosna jest okresem, w którym jest generowana większość obrotów w tym sektorze. Prowadzi to obecnie do nieuniknionego zniszczenia produkcji i zapasów na masową skalę w całej UE. Efekt domina, który pojawił się w ciągu ostatnich kilku tygodni w całym łańcuchu dostaw, doprowadza cały sektor na skraj całkowitego załamania we Wspólnocie i poza nią. Ma to poważne konsekwencje w postaci bankructw przedsiębiorstw i związaną z tym utratą miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw.

Jak zaznacza Pekka Pesonen, sektor kwiatów i roślin ozdobnych jest tradycyjnie sektorem wolnorynkowym, który zawsze funkcjonował na najbardziej konkurencyjnych warunkach. Zatrudnia około 760 000 osób w UE. Obecny kryzys wpływa nie tylko na produkcję i sprzedaż kwiatów jako roślin ozdobnych, ale także na szkółki, które produkują wiele wykorzystywanych do uprawy drzew, owoców i warzyw. Produkcja ta ma zatem zasadnicze znaczenie dla łańcucha dostaw, miejsc pracy na obszarach wiejskich i bezpieczeństwa żywnościowego. 

Dlatego też komitety Copa i Cogeca wezwały do uruchomienia nadzwyczajnych środków zarządzania kryzysowego, takich jak te przewidziane już w rozporządzeniu 1308/2013, z których sektor nigdy wcześniej nie korzystał.

Według Copa Cogeca, krótkoterminowe i pilne, nadzwyczajne środki na rzecz utrzymania produkcji ogrodniczej powinny obejmować m.in.:
• środki mające na celu zrekompensowanie strat, aby zapewnić płynność i kontynuację działalności rolniczej;
• środki, które mogą zrekompensować co najmniej 80% kosztów zbytu i produkcji niesprzedawanego produktu; 

W perspektywie średnio- i długoterminowej europejscy rolnicy i organizacje spółdzielcze wzywają do podjęcia dodatkowych działań, które powinny obejmować:

• powstanie funduszu promocyjnego zajmującego się konkretnie potrzebami sektora kwiatów i roślin ozdobnych;
• ulepszoną i bardziej regularną wymianę informacji z DG AGRI oraz publikację danych dotyczących kwiatów i sektora roślin ozdobnych (np. produkcja, konsumpcja, handel, tak jak ma to miejsce w przypadku innych sektorów rolnictwa).