Program Test Farms został opracowany i wdrożony przez EIT Food (European Institute of Innovation & Technology Food). Jest to europejska wspólnota wiedzy i innowacji działająca w obszarze żywności, która powstała w 2016 roku jako międzynarodowe konsorcjum zrzeszające instytucje publiczne, korporacje, przedsiębiorstwa oraz naukowców.

Na wydarzeniu spotkało się ponad 120 osób – byli to nie tylko przedstawiciele sektora publicznego i korporacji, ale również startupy, przedsiębiorcy oraz rolnicy. W ramach spotkania zaprezentowały się trzy startupy wyróżnione w ramach programu. Każdy z nich został nagrodzony kwotą 5000 € na przetestowanie rozwiązań:

·       ThermoEye to system, umożliwiający wykrywanie wczesnych stadiów chorobowych wśród trzody. Rozwiązanie oparte na termografii pozwala dokonać wstępnej diagnozy ogniska chorobowego by następnie poinformować hodowcę lub weterynarza. Umożliwia on znaczną redukcje antybiotyków stosowanych w tego typu hodowlach jak i poprawia efektywność cyklu hodowlanego. Wykrywając chorobę we wczesnym stadium jej rozwoju, urządzenie minimalizuje straty poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby pomiędzy kolejnymi organizmami.

·       VINUM 4.0 to rozwiązanie dedykowane do analizy warunków środowiskowych panujących w winnicach. Dzięki wykorzystaniu danych satelitarnych umożliwia indywidualną analizę terenu oraz wyznaczenie trendu zmiany warunków meteorologicznych i wegetacyjnych w winnicy na przestrzeni kilku lat.

·       Digital Crops pozwala na agregowaniu różnych danych, takich jak kondycja roślin, wilgotność gleby lub prognoza pogoda w jednym miejscu. Rozwiązania oraz sensory wspomagane sztuczną inteligencją umożliwiają przewidywanie zagrożeń dla produkcji roślinnej oraz pomagają w podejmowaniu świadomych wyborów. Dzięki integracji danych pochodzących z urządzeń IoT – dronów, stacji meteo, automatów do poboru prób glebowych, jak również zdjęć cyfrowych oraz maszyn pracujących na polu, otrzymuje się informacje, dzięki której rolnik wie między innymi, kiedy i jak ma wykonać oprysk tak, aby miał maksymalną skuteczność.

Trzy startupy były zaledwie pilotażem – w następnym roku program ma zostać wdrożony w 15 krajach Unii Europejskiej, w tym przeprowadzony ponownie w Polsce. Inicjatywy tego typu mają na celu zmniejszyć dystans między rolnikiem a światem nowych technologii i nauki, tak aby te w realny sposób rozwiązywały palące problemy.