W najbliższy wtorek sejmowe gospodarki i ochrony środowiska mają się zająć projektem PiS zmian w ustawie o lasach. Projekt wzbudził obawy Ruchu Polska 2050, który zapowiedział w piątek, że wniesie o odrzucenie projektu w całości. Zdaniem Polski 2050 projektowane zmiany umożliwiłyby zamianę gruntów zarządzanych przez LP na inne dowolne nieruchomości, którymi LP nie będą w stanie gospodarować. Posłowie Polski 2050 wskazywali też na ryzyko korupcji przy zamianie.

Reprezentująca wnioskodawców posłanka Ewa Malik (PiS) w przekazanym  stanowisku zapewniła, że - ustawa będzie wykorzystana tylko w wyjątkowych wypadkach do realizacji prospołecznych celów związanych z wydatkowaniem środków unijnych na ściśle określone zadania.

Dodała, że zamiana gruntów leśnych będzie się odbywać "za zgodą aż trzech ministerstw: środowiska, klimatu i gospodarki i w obrębie podmiotów państwowych". "Żaden prywatny podmiot nie będzie mógł nabyć ziemi od Lasów Państwowych. Dodatkowo: gdyby pozyskany tą drogą grunt nie został użyty w ciągu 10 lat pod cel zapisany jasno w ustawie, będzie musiał być zwrócony Lasom Państwowym" - zapowiedziała Malik.

- Proszę się nie obawiać. To nie jest powtórka z próby prywatyzacji Lasów Państwowych przygotowywanej niegdyś przez PO. Wniesione do pierwszego czytania poprawki zabezpieczają ustawę przed tym procederem, którego PiS nigdy nie popierało i nie będzie popierać - dodała posłanka.

Projekt zmierza do rozszerzenie możliwości zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości skarbu państwa, podczas gdy obecne przepisy dopuszczają dokonywanie zamiany wyłącznie w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej.

Projektowana zmiana wprowadza możliwość - dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości skarbu państwu w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza - napisano w uzasadnieniu.

Według wnioskodawców zmiany mają przyczynić się do tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego w związku z inwestycjami prowadzonymi na terenach pozyskanych od Lasów Państwowych.