– Uruchamiamy kolejne środki finansowe dla organizacji pozarządowych.  Tym razem są one skierowane na projekty, które z jednej strony dotyczą ekologii i przyrody, a z drugiej strony naszych tradycyjnych potraw i produktów regionalnych. W związku z tym zachęcam wszystkich do tego, aby brali udział – mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Szkolenie ekologiczne, warsztaty przyrodnicze, w tym dla najmłodszych, a także akcje i kampanie społeczne czy wydawnictwa promujące ekologię i ochronę środowiska to tylko przykłady działań, które mogą liczyć na wsparcie.

Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano 400 tys. zł. O środki mogą się ubiegać te organizacje, które zaproponują działania dotyczące edukacji przyrodniczo-leśnej w tym zwiększające świadomość społeczeństwa na temat potrzeby ochrony przyrody. Szansę na dotacje mają również projekty informacyjno-edukacyjne poruszające tematykę zanieczyszczenia powietrza, a także działania edukujące i kształtujące postawy społeczne promujące oszczędzanie wody, energii cieplnej i elektrycznej czy uświadamiające szkodliwość spalania paliw niskiej jakości. Wnioski mogą składać również organizatorzy akcji edukacyjnych przeciw spalaniu odpadów i wypalaniu traw.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środki z budżetu samorządu otrzyma ok. 20 najlepszych wniosków. Oferty można składać od dnia 22 lutego br. do 17 marca br. Co istotne, wsparcie zadania nie może przekroczyć 80 proc. całkowitych kosztów zadania.

– Mazowsze ma bardzo bogatą tradycję kulinarną. Chcemy pomagać tym, którzy o nią dbają – mówi marszałek Adam Struzik.

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Festiwale, warsztaty, targi, imprezy plenerowe – wszystko pod znakiem i na rzecz promocji Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Te wydarzenia mogą liczyć na wsparcie z budżetu województwa. Oprócz tego będzie można uzyskać dotacje na wydawanie publikacji, książek czy katalogów, których tematem powinny być produkty tradycyjne i lokalne. Dzięki wsparciu z samorządu województwa będzie też można odwiedzić producentów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Organizatorzy takich wizyt studyjnych również mogą się ubiegać o środki. Wsparcie mogą uzyskać również organizatorzy warsztatów, w trakcie których będzie można poznać tradycyjne metody wytwarzania żywności.

W sumie do wykorzystania jest 30 tys. zł. w ramach tych środków planowana jest realizacja od 3 do 5 najlepszych wniosków.

Produkty tradycyjne i regionalne

70 tys. zł. z budżetu Mazowsza wesprze projekty upowszechniające produkty tradycyjne i regionalne znajdujące się na Listy Produktów Tradycyjnych i Regionalnych z Mazowsza oraz te, które mają na nią szansę trafić. W sumie na dotacje ma od 7 do 10 wniosków. Wnioskować można o środki m.in. na imprezy i wydarzenia popularyzujące produkty tradycyjnych i regionalnych, na tworzenie szlaków kulinarnych, w tym również systemów informacji produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych i Regionalnych.

Oba konkursy startują już 22 lutego br., wnioski będą przyjmowane do 31 marca br. Wnioskodawcy mają szansę uzyskać aż do 80 proc. wartości swojego projektu.

O wsparcie mogą się ubiegać nie tylko stowarzyszenia czy fundacje, ale też koła gospodyń wiejskich, osoby fizyczne i grupy nieformalne.