Raport CBS pokazuje, że wprawdzie całkowity eksport holenderskiej żywności w badanym okresie wzrósł o 5 procent, to jednak ten do Wielkiej Brytanii spadł o 8,1 proc.

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe umowy i przepisy regulujące zasady dotyczące wzajemnego handlu między Wyspami Brytyjskimi a Unią Europejską. Swobodny przepływ towarów przestał istnieć i teraz, aby sprzedać np. pomidory czy sery, holenderscy eksporterzy muszą radzić sobie z urzędami celnymi. To wydłuża czas transportu, powoduje konieczność przejścia dodatkowych kontroli. Na przykład w przypadku świeżych produktów roślinnych i zwierzęcych konieczne są świadectwa zdrowia.

W 2015 roku brytyjski udział w holenderskim eksporcie produktów spożywczych wynosił 11,5 proc., obecnie jest to już tylko 7,6 proc. W rezultacie Wielka Brytania spadła z drugiego na czwarte miejsce na liście najważniejszych partnerów handlowych Niderlandów i znajduje się za Niemcami, Belgią i Francją.