Spotkanie odbyło się w siedzibie KRIR w Parzniewie pod Warszawą.

Minister zauważył, że do tej pory na obszary wiejskie trafiały głównie środki z tej polityki. - Chcemy, aby w nowej perspektywie finansowej na duże inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, np. drogi, internet szerokopasmowy czy gospodarkę wodno-ściekową kierowane były środki z polityki spójności, które będą wspierać środki Wspólnej Polityki Rolnej - powiedział minister.

Według Pudy musi też nastąpić ułatwienie przepływu środków do małych i średnich gospodarstw, które bez zasilania zewnętrznego nie będą mogły być wzmocnione. Pozwoli to również na zatrzymanie młodych ludzi w gospodarstwach.

Zwrócił też uwagę na potrzebę "upodmiotowienia gospodarstw", dzięki czemu rozwiązanych zostanie bardzo wiele problemów, np. w sferze dotyczącej dziedziczenia, czy płatności. Chodzi o to, by środki były kierowane nie do rolnika, ale do gospodarstwa - wyjaśnił i dodał, że następnym krokiem będzie wprowadzenie nowej ustawy spółdzielczej, która umożliwi mniejszym podmiotom stworzenie silnej grupy.

Minister zaapelował również o wspólne działania i dialog na rzecz rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa. Podkreślił, że stawia na otwartość i współpracę zarówno swoją, swoich zastępców, jak i całego ministerstwa.