Warto przypomnieć, że pułap 3 mld zł spółka pokonała w roku 2020, zaś rok 2021 zaowocował wynikiem bliskim 3,8 mld zł. Tak dobry wynik czyli 4 mld zł w 2022 r. z jednej strony jest efektem znaczących wzrostów cen większości materiałów dla budowy, remontów oraz utrzymania domów i mieszkań, zaś z drugiej wzrostem liczby placówek handlowych sieci PSB.

W tym roku przybyło 14 Mrówek, których łączna powierzchnia handlowa przekroczyła 32 tys. mkw., w tym ogród zewnętrzny stanowił niemal 9 tys. mkw.  

Jak rosły przychody Grupy PSB Handel w latach 2018-2023. Źródło: PSB
Jak rosły przychody Grupy PSB Handel w latach 2018-2023. Źródło: PSB

Mimo iż, sektor budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego, notuje od wiosny gwałtowne spadki, Grupie PSB udaje się zwiększać przychody.

- Szacujemy, że rok 2022 zamkniemy 11% wzrostem sprzedaży. Warto dodać, że łączne przychody ze sprzedaży wszystkich Partnerów Grupy za 10 miesięcy br. wyniosły 8,3 mld zł, tj. o ponad 11% więcej niż przed rokiem. Aktualnie Grupa liczy 356 sklepów Mrówka i 365 hurtowni budowlanych (w tym 74 placówki Profi) - podkreślają eksperci PSB.