W ocenie Adama Stępnia, dyrektora generalnego PSPO perspektywy uprawy rzepaku w Polsce na kolejne lata wydają się bardzo pozytywne. Dysponujemy nowoczesnym, dobrze zorganizowanym przemysłem przetwórczym umożliwiającym efektywne zagospodarowanie zebranych przez naszych rolników nasion.

- To dzięki rozwojowi uprawy rzepaku, jak nastąpił w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, głównie na potrzeby zgłaszane na olej przez sektor biopaliw, możemy mówić o obecnym potencjale także w zakresie śruty. Tegoroczna nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zapewnia właściwie utrzymanie dotychczasowego trendu popytowego na krajowy biodiesel w perspektywie na kolejnych lat, zarówno dzięki kontynuacji rozwiązań w zakresie realizacji tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego, ale także poprzez wzmocnienie roli mechanizmu obowiązkowego blendingu estrów w oleju napędowym, więc ta perspektywa dla rolników jest bardzo klarowna. Jesteśmy w stanie efektywnie przerobić i zagospodarować na cele spożywcze i biopaliw znacznie powyżej 3 mln ton. W tym kontekście głównym zagrożeniem dla rozwoju krajowych upraw są warunki pogodowe, które niestety w ostatnich latach nie oszczędzały naszych producentów. To przez fluktuacje klimatyczne nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału, choć na szczęście tegoroczne zbiory już były znacznie lepsze, dzięki czemu surowca nie powinno nam zabraknąć - tłumaczy.

Dzisiaj spora część krajowej produkcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej jest wykorzystywana przez firmy paszowe poza granicami Polski. Polska poekstrakcyjna śruta rzepakowa, jako komponent paszowy cieszy się powodzeniem wśród hodowców zwierząt z Niemiec, Danii czy z Francji.

Dlatego PSPO podejmuje inicjatywę organizacji  już kolejnej edycji konferencji branżowej poświęconej tematyce wykorzystania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu zwierząt gospodarskich.

- Wierzymy, że uda nam się zaktywizować wciąż drzemiący potencjał stosowania pasz rzepakowych w produkcji zwierzęcej, tak jak to udało się to w innych krajach - mówi Adam Stępień.

Najbliższa okazja do zapoznania się z praktycznymi możliwościami zastąpienia śruty sojowej paszami rzepakowymi w żywieniu bydła opasowego i drobiu, będzie miała miejsce podczas konferencji PSPO pt. „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu soi. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego”

Spotkanie już 19 listopada, we Włoszakowicach k. Leszna, wstęp bezpłatny.

Zgłoś się już dziś!