Na pierwszym tegorocznym spotkaniu polowym z firmą Ampol-Merol w Szczytnikach Czerniejewskich w woj. wielkopolskim zaprezentowano ozime odmiany rzepaku oraz zbóż. Uwagę rolników przyciągało krótkosłome pszenżyto odmiany Silverado, która charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania.

Gospodarstwo nastawione jest na intensywną produkcję i oczekuje plonu z tej odmiany pszenżyta 10 t/ha. Pszenżyto zbudowała kłosy mające 16-18 pięterek. Jak wskazywał Andrzej Seweryn z Ampol-Merol, jeśli nie wystąpią niezapowiedziane utrudnienia, czyli niekorzystne zjawiska pogodowe taki plon jest możliwy.

Intensywne opady, które przewinęły się przez kraj w początku czerwca powodując niejednokrotnie lokalne podtopienia upraw, nie ominęły gospodarstwa Żydowo. Pszenżyto Silverado i pszenice utrzymały się. Intensywna technologia i stanowisko gorzej służą odmianie pszenżyta ozimego Transfer i przyczyniły się do miejscowego wylegania zboża. Ta odmiana zdecydowanie lepiej radzi sobie w słabszych stanowiskach, na glebach V a nawet VI klasy, COBORU w 2016 r. rekomendowało odmianę do uprawy w województwach warmińsko-mazurskich. Jej zaletą jest wysoka zimotrwałość.

Zboża w gospodarstwie wysiano 4. listopada ub.r. na mozaice gleb klasy od IIIb do IVb. Obie odmiany charakteryzują się wysoką i bardzo wysoką odpornością na najważniejsze choroby. Cechuje je wysoka odporność na rdzę żółtą – niebezpieczną chorobę, która w krótkim czasie (3-4 dni) doprowadza do zniszczeń w plantacji i obniża plon. W przypadku mącznika prawdziwego odmiana Silverado cechuje się dość wysoką odpornością, a odmiana Transfer wysoką, co dało się zaobserwować na polu. Na liściach roślin można było stwierdzi objawy chorobowe mączniaka prawdziwego, brak było natomiast objawów innych chorób.

Dobry stan zbóż to nie tylko (istotny) wpływ odmiany, ale także prowadzonej technologii uprawy: nawożenia i ochrony. W gospodarstwie zadbano, by w glebie, która ma uregulowany odczyn (pH 6,5) nie brakowało składników pokarmowych w fazach krytycznych roślin.

Pod pszenżyto i pszenicę ozimą (odmiany Gordian, Franz i Advocat) przedsiewnie zastosowano nawóz fosforowo-potasowy Makrospeed Perfekct PK 15-30 w dawce 250 kg/ha. Po zimie podano RSM-S w ilości 350 kg/ha (91 kg N/ha). Uzupełniono też potas, magnez i siarkę wprowadzając nawozy Korn Kali w dawce 150 kg/ha i Macrospeed Green 100 kg/ha.

Na początku maja uzupełniono azot stosując RSM 32 w dawce 250 kg/ha (80 kg N/ha). W połowie miesiąca stan zbóż wskazywał, że można oczekiwać plonu 10 t/ha. Przeprowadzono pomiar azotu w roślinie N-testerem i dokarmiono je 34 kg azotu stosując nawóz Pulan w ilości 100 kg/ha.

Zboża dokarmiane były też mikroskładnikami. Dwukrotnie (BBCH 13 i 32) aplikowano nawóz Agravita Aktiv 48 w ilości 0,5 kg/ha i Agravita Cu Fast w dawce 0,4 kg/ha oraz 10 kg/ha siarczanu magnezu i nawóz Pulrea w ilości 10 kg/ha.