Puda, pytany w Programie 1 Polskiego Radia o to, jak rząd pomaga rolnikom dotkniętym skutkami nagłych zmian pogodowych, powiedział, że pomoc ta ma kilka filarów i jest cały czas udzielana.

- Jednym z nich jest udzielenie przez prezesa KRUS na wniosek rolnika obniżenia składki czy pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne" - powiedział minister. - Rolnicy mogą też korzystać z niskooprocentowanych kredytów, oprocentowanie tych kredytów dla kredytobiorcy ubezpieczonego w KRUS i posiadającego ubezpieczenie na 50 proc. upraw to 0,5 proc. w skali roku, inne rozwiązania mają oprocentowanie ok. 2 proc. w skali roku - dodał Puda.

Minister podkreślił, że Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa może również odroczyć płatności z tytułu umów sprzedaży czy dzierżawy nieruchomości, a na podstawie ustawy ordynacji podatkowej rolnicy mogą starać się o obniżenie podatku od nieruchomości u wójtów i burmistrzów.

Ocenił, że zmiany klimatu wydają się być coraz groźniejsze i powodują coraz więcej strat w rolnictwie.