Jak informowaliśmy już na naszych łamach, Polski Związek Łowiecki 5 października rozstrzygnął przetarg na dostawę chłodni dla kół łowieckich, w ramach walki z ASF. Jak Związek informuje na swojej stronie internetowej, zakończono również przyjmowanie wniosków od kół na przydział zakupionych chłodni.

Niestety, nie udało się w wyniku tego postępowania przetargowego znaleźć dostawcy 400 chłodni, choć taką ilość chciał nabyć zamawiający. W ustalonej przez PZŁ cenie zmieścił się jedynie oferent, który był w stanie w przewidzianym terminie dostarczyć 200 sztuk chłodni.

Zainteresowanie ze strony kół operujących w strefach ASF było duże, więc chłodnie rozdysponowane mają być na podstawie składanych wniosków o przydział. Przyjmowanie wniosków już wstrzymano, gdyż pula 200 chłodni się wyczerpała.

PZŁ zapowiada kolejny przetarg na kolejne 200 chłodni. Po jego rozstrzygnięciu ruszy kolejny nabór wniosków od kół. PZŁ otrzymał rządową dotację na ten cel w ramach programu zwalczania ASF.