Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie była powołana zarządzeniem ministra Krzysztofa Jurgiela w 2016 roku. Zarządzeniem z 18 grudnia  2019 roku  minister Krzysztof Ardanowski uchylił to rozporządzenie.

Ministerstwo było zadowolone z prac RDS, jak informowano, rezultatem prac Rady są wypracowywane stanowiska, które są przekazywane ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej: Aktywność organizacji rolników bliska zeru 

Przed rokiem mówiło się o zamiarze powołania Polskiej Rady Rolnej, ale nie skonkretyzowano tych zamiarów.

Potem prowadziło prace „Porozumienie Rolnicze”.

Więcej: „Porozumienie Rolnicze” doprowadzi do porozumienia?

Wydaje się, że to ono ma teraz działać w miejscu RDS.

„Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie odegrała znaczącą rolę w okresie swojej działalności, podejmowała uchwały i wypracowała szereg stanowisk, które stanowiły wsparcie działań resortu, związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej” – napisał minister w piśmie 8 stycznia skierowanym do członków Rady Dialogu Społecznego, wyrażając przy tym przekonanie, „że dalsza współpraca z organizacjami, w szczególności ze związkami zawodowymi, organizacjami branżowymi oraz samorządem rolniczym, będzie skutecznie realizowana poprzez Porozumienie Rolnicze, do którego zgłosiło się tak wiele organizacji”.