- Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe +Puławy+ S.A. (...) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 3 marca 2020 r. odwołała ze składu Zarządu: Pana Krzysztofa Bednarza - Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Homendę - Wiceprezesa Zarządu, Panią Izabelę Świderek - Wiceprezesa Zarządu - podała spółka.

Jednocześnie - jak czytamy - rada nadzorcza powierzyła Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej funkcję prezesa zarządu, do czasu powołania osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zarzycka-Rzepecka pełniła dotychczas funkcję wiceprezesa.

- Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pani Anna Zarzycka-Rzepecka złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pani Anny Zarzyckiej- Rzepeckiej, że nie jest ona wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - podano.

Zarzycka-Rzepecka ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Wiceprezesem zarządu Grupy Azoty Puławy była od końca stycznia 2018 roku.

Azoty Puławy specjalizują się w produkcji nawozów azotowych, są jednym z największych na świecie producentów melaminy. To też największe polskie przedsiębiorstwo w branży wielkiej syntezy chemicznej. Od 2013 r. wchodzi w skład Grupy Azoty. 50 proc. produktów wytwarzanych w zakładach trafia na eksport m.in. do Chin i Brazylii.