Jak Rafał Romanowski podał na portalu społecznościowym, przypadła mu nowa rola: „Zdobyte przez lata pracy w resorcie rolnictwa doświadczenia mam możliwość wykorzystać w budowaniu silnego wsparcia dla rolników.

Jako Pełnomocnik Ministra Ministerstwo Aktywów Państwowych ds. rolno-spożywczych będę współpracował m.in. przy powstawaniu Krajowej Grupy Spożywczej.

Pozostałe w rękach Skarbu Państwa aktywa firm sektora spożywczego mogą i muszą lepiej służyć polskim rolnikom. Sprawiedliwe ukształtowanie relacji w całym łańcuchu żywnościowym i na rynkach rolnych to koniec wyzysku rolników sprowadzonych w latach 90. tych do roli dostarczycieli tanich surowców.

Trudna misja, duże wyzwanie i odpowiedzialność, ale tym większa będzie satysfakcja z dobrego wypełnienia służby publicznej.”

Romanowski był wiceministrem rolnictwa przez 5 lat, odszedł z MRiRW „z powodów osobistych”.

Do MAP przekazano już KSC, filar planowanej KGS.