Około 14 proc. światowej produkcji żywności traci się po zbiorach i w handlu, zgodnie z raportem o stanie żywności i rolnictwa 2019 przedstawionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Według raportu straty żywności różnią się znacznie w zależności od regionu oraz w obrębie grup produktów, a także poziomów łańcucha dostaw. Według FAO, przy wyższych wartościach procentowych istnieje znaczny potencjał ograniczenia marnotrawienia żywności.

- Starając się robić postępy w ograniczaniu marnotrawienia żywności i marnotrawstwa, możemy być naprawdę skuteczni tylko wtedy, gdy nasze wysiłki będą poparte solidnym zrozumieniem problemu - napisał dyrektor generalny FAO Qu Dongyu we wstępie do raportu. Jak możemy pozwolić na wyrzucanie żywności, jeśli codziennie ponad 820 milionów ludzi głoduje” – kontynuował dyrektor generalny.

Wysiłki mające na celu zmniejszenie strat podczas zbiorów, magazynowania i transportu mogłyby zwiększyć globalny wzrost gospodarczy i wydajność oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Raport wzywa kraje do wzmożenia wysiłków na rzecz wyeliminowania przyczyn utraty żywności i marnotrawstwa na wszystkich etapach. Zawiera także wytyczne dotyczące działań i interwencji.