-Drugi kwartał 2022 r. odznaczał się stabilną sytuacją w obszarze przewozów ładunków, jeśli mówimy o podstawowych parametrach, takich jak masa przewiezionych towarów czy wykonana praca przewozowa. Był jednak nietypowy pod jednym względem. W wyniku blokady ukraińskich portów, duża część tamtejszego zboża eksportowana była koleją m. in. przez Polskę. Przewóz tego surowca w naszym kraju był rekordowy od czasu publikacji kwartalnych wyników grup towarowych. Przewieziono ponad 1 mln ton zbóż - w porównaniu z I kwartałem 2022 r. jest to o ponad 600 tys. ton więcej - powiedział cytowany w komunikacie prezes UTK Ignacy Góra.

Jak poinformował urząd, w sumie w drugim kwartale 2022 r. przewieziono 62,8 mln ton ładunków, to wynik o blisko 0,5 mln ton lepszy od tego zanotowanego kwartał wcześniej.

Najwięcej, bo 32,2 proc. z przewiezionej masy ładunków stanowiły towary z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wzrost przewiezionej masy w porównaniu do I kwartału 2022 r. - ponad 2,6 mln ton - nastąpił w grupie rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa.