Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zaakceptował listę jednostek (a tym samym konkretne kwoty wsparcia), do których trafią nowe wozy strażackie.

Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów. Najwięcej nowych wozów otrzyma woj. mazowieckie, ale też lubelskie i małopolskie oraz Wielkopolska.

Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw w załączniku.

Liczba nowych pojazdów dla OSP w podziale na województwa:

Województwo Liczba pojazdów
dolnośląskie 46
kujawsko-pomorskie 31
lubelskie 62
lubuskie 20
łódzkie  48
małopolskie  62
mazowieckie 71
opolskie  24
podkarpackie 52
podlaskie 28
pomorskie 26
śląskie 57
świętokrzyskie 32
warmińsko-mazurskie 31
wielkopolskie 61
zachodniopomorskie 24
RAZEM 675