Spotkanie w formie seminarium, w którym udział wzięło blisko 30 osób miało miejsce 16 września 2019 roku tj. poniedziałek w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie.   

To ostatni etap konsultacji z rolnikami. W trakcie seminarium dyskutowano między innymi o tym, co zdaniem rolników jest istotne i co powinno znaleźć się w do oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ważny też był głos świata nauki nie tylko odnośnie proponowanych działań, ale też współpracy rolników, która jest bardzo ważna w kontekście strategii i działań mających rozwijać nasze rolnictwo ekologiczne. Eksperci biorący udział w pracach nad Strategią Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego uczestniczyli w panelu dyskusyjnym w trakcie którego szeroko omówiono rekomendowane w ramach strategii działania na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego.

Pierwsze spotkanie rolników z czterech województw miało miejsce w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (pow. tarnowski, woj. małopolskie). Następnie członkowie Stowarzyszenia Grupa odRolnika oraz rolnicy uczestniczyli w czterech dużych imprezach plenerowych (w: małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim), gdzie edukowano zarówno dorosłych, jak i dzieci, degustowano, edukowano oraz ankietowano na temat świadomości konsumentów o żywności ekologicznej, jej dostępności czy rozpoznawalności znaku euroliścia.

Prezentacja wyników ankiety odbyła się właśnie podczas seminarium podsumowującego w Warszawie. W stolicy próby oceny wpływu operacji „Z głową i ze smakiem – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” na realizację Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Polsce podjęła się specjalistka w tej dziedzinie – Dorota Metera, prezes zarządu BIOEKSPERT Sp. z o.o.

Pomysłów na polepszenie sytuacji rolników i producentów ekologicznych jest wiele. Są to m. in.: wprowadzenie ekożywności do szkół i przedszkoli, posiłki regeneracyjne dla sportowców oparte o produkty ekologiczne, edukacja w gospodarstwach demonstracyjnych,  bądź działania promocyjne, jak ustanowienie polskiego dnia rolnictwa ekologicznego, kampanie w przychodniach, nagłośnienie żywności ekologicznej w mediach publicznych, zaangażowanie znanych osób do popularyzacji ekożywności, warsztaty i pokazy kulinarne, aktywność ośrodków miejskich, by zachęcać do zakupów prosto od rolników, co ograniczy też ilość śmieci i opakowań plastikowych czy utworzenie specjalnego krajowego funduszu promocji rolnictwa ekologicznego.

Dzisiejsze problemy rolników ekologicznych, to brak zorganizowanego przetwórstwa, tak by wszystkie rodzaje wytwarzanych produktów mogły być w pełni wykorzystane i sprzedane, konieczność budowania oddolnej sieci sprzedaży do konsumenta, niedostępność środków ochrony roślin, które są wykorzystywane w zagranicznych gospodarstwach ekologicznych, brak młodych zwierząt z hodowli ekologicznych, by założyć nowe stado, ogrom biurokracji i kontroli, brak ogólnokrajowej kampanii informacyjnej i promującej produkty ekologiczne.