Forum zorganizowane było przez PZPRZ we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, spółką BIN oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy okazji targów Polagra Premiery.

- Nie trzeba być ekspertem aby zauważyć, że zmieniają się warunki klimatyczne w jakich przyszło nam uprawiać ziemię. Na te nadchodzące zmiany pogodowe nie jesteśmy w dalszym ciągu przygotowani, a ich skutki obciążają finansowo w szczególności gospodarstwa. Brakuje realizacji szerokiej strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym w rolnictwie. Strategii, która promowałaby rozsądną meliorację pól i konserwację istniejących urządzeń, budowę zbiorników retencyjnych oraz podejmowanie działań w zakresie zatrzymania wody na wypadek suszy – dodał Kacperczyk.

Jednym słowem brakuje jego zdaniem realizacji programu racjonalnej gospodarki wodą.

- Martwi mnie fakt, że w moim powiecie od prawie 30 lat nie zmeliorowano ani jednego hektara mimo istniejących potrzeb. Mogę się tylko domyślać, że podobna sytuacja jest na obszarze całego kraju. W rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatu liczymy na pomoc ze strony świata nauki w szukaniu innowacyjnych rozwiązań na przeciwdziałanie skutkom anomalii pogodowych. Podejmowane działania w zakresie ubezpieczeń płodów rolnych, które należy docenić, tylko w niewielkim stopniu zabezpieczają rolników przed ryzykiem utraty dochodów – podkreślał prezes Związku.

Mimo wszystko cieszy rozwój gospodarstw i rosnący eksport produktów rolniczych. Wiele gospodarstw stosuje innowacyjne rozwiązania, szuka oszczędności aby być konkurencyjnym na rynku.

- Mimo wysiłków, opłacalność produkcji w wielu gałęziach jest poniżej oczekiwań rolników, a niejednokrotnie zagraża ich bytowi. Liczymy, że podejmowane inicjatywy w zakresie rozbudowy infrastruktury portowej zostaną zrealizowane i umożliwią racjonalną wymianę handlową. Z niepokojem patrzymy na otwieranie się Unii na import bezcłowy z krajów trzecich, który przyczynia się do destabilizacji cen na rynku płodów rolnych w Polsce. Zastanawiamy się czy Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku, nad którą rozpoczęła się dyskusja spełni oczekiwania naszych rolników. Liczę, że dzisiejsze forum ożywi dyskusję nad problemami, które zarysowałem i przyczyni się do ich sukcesywnego rozwiązywania – mówił Stanisław Kacperczyk.

Tradycyjnie już organizowane przy okazji Polagry Premiery konferencje były okazją do podziękowań za pracę na rzecz rozwoju naszego rolnictwa, za wdrażanie nowych technologii w produkcji, za codzienną pracę na rzecz praktyki rolniczej i rozwoju lokalnych społeczności.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek PZPRZ i FBZPR odznaką „ Zasłużony dla Rolnictwa” zostali wyróżnieni:
- Adrianna Bolewicz – Tatka
- Monika Cegiełka
- Piotr Kieloch
- Wojciech Konieczny, zastępca redaktora naczelnego magazynu Farmer i portalu farmer.pl
- Anna Litwinow
- Mariusz Matyka
- Justyna Mieczyńska
- Krzysztof Plesowicz
- Kamil Szymon Szymańczak
- Adam Walczyk.

Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela został wyróżniony prof. dr hab. Edward Arseniuk IHAR Radzików, przewodniczący Rady Ekspertów PZPRZ.

Laureatami tegorocznej nagrody PZPRZ imieniem Stanisława Kaszubskiego dla najbardziej zasłużonych w branży zbożowej jak również za wybitne zasługi w kształceniu przemian i modernizacji polskiej wsi zostali:
- prof. dr hab. Józef Adamczyk – hodowca nowych odmian kukurydzy z Hodowli Roślin Smolice,
- prof. dr hab. Tadeusz Michalski – prezes PZPK
- dr inż. Zygmunt Nita – znany hodowca nowych odmian zbóż z Hodowli Roślin Strzelce,
- Marian Sikora – przewodniczący Rady FBZPR, wiceprezydent COPA COGECA – organizacji skupiającej rolników z całej Unii Europejskiej.
- Leon Wawryniuk – redaktor naczelny magazynu Agro.
- dr inż. Roman Warzecha- członek Rady Ekspertów działającej przy PZPRZ, prowadzi badania nad kukurydzą i pszenżytem w IHAR –PIB Radzików, propaguje nowoczesne sposoby uprawy zbóż i kukurydzy na spotkaniach z rolnikami i w prasie rolniczej.

Zarząd PZPRZ i FBZPR doceniając duże zaangażowanie na rzecz rozwoju branży zbożowej w Polsce oraz działalność na forum Copa Cogeca w Brukseli, przekazali specjalne podziękowanie dla prof. dr hab. Jerzego Grabińskiego z IUNG –PIB Puławy.

PZPRZ od kilkunastu lat prowadzi współpracę z rolnikami, związkami branżowymi oraz Uniwersytetem stanowym A&M w Teksasie w USA organizując wyjazdy studyjne polskich rolników i przedstawicieli agrobiznesu, a także prowadząc wymianę młodych rolników w ramach której młodzi rolnicy z Polski mają możliwość wyjazdu na 5 tygodniowy staż na farmach w Teksasie, a rolnicy z Teksasu w gospodarstwach w Polsce.

- W związku z powyższym chcielibyśmy podziękować za wieloletnie wspieranie młodych rolników w podnoszeniu ich kwalifikacji i pomoc w realizacji Programu Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas Krzysztofowi Ardanowskiemu, Adamowi Kopyściowi i Izabeli Wawerek – mówił Kacperczyk.

W trakcie forum PZPRZ został wyróżniony licznymi dyplomami i podziękowaniami za 20 lat działalności, a prezes Związku został odznaczony decyzją Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy Złotą Odznaką PZPK.