To sprawia, że rolnicy (aż 44 proc.) nie zamierzają inwestować w tym roku – takie wnioski wynikają z badania „Kondycja polskiego rolnictwa”, przygotowanego przez firmę badawczą Martin&Jacob, na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas.

 – W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ponad połowa rolników (51 proc.) zanotowała niższą opłacalność ze sprzedaży produktów rolnych. Na pogorszenie nastrojów inwestycyjnych rolników wpływ miało opóźnienie w wypłatach płatności bezpośrednich (31 proc.) – powiedziała Aneta Uss-Lik, ekspert z firmy badawczej Martin&Jacob. Co ciekawe, tylko, co czwarty rolnik wskazał zmiany w ustawie o obrocie ziemią, jako czynnik wpływający na kondycję gospodarstwa rolnego – dodała Aneta Uss-Lik.

Niekorzystne zmiany na przestrzeni ostatniego półrocza odczuło 36 proc. rolników,   jednocześnie 31 proc. nie zauważyło żadnych zmian. Aż 44 proc. nie planuje realizacji inwestycji.

 – Wyniki badania potwierdzają nasze obserwacje dotyczące inwestycji dokonywanych przez rolników. Nie są one podejmowane pod wpływem chwili czy impulsu, lecz poprzedzone kompleksową analizą aktualnej sytuacji ekonomicznej, zarówno własnego gospodarstwa, jak i otoczenia. To świadczy o doświadczeniu i dojrzałości naszych klientów – powiedział Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar MŚP i Agro. 

 Rolnicy, jako szanse na poprawę swojej sytuacji i rozpoczęcie inwestycji wskazują  m.in. przygotowanie programów rządowych (50 proc.), polepszenie koniunktury w gospodarstwie (34 proc.), wprowadzenie atrakcyjnego finansowania inwestycji (20 proc.) oraz pojawienie się innowacyjnego pomysłu na zmiany w gospodarstwach (22 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone od 23 czerwca do 1 lipca 2016 r. Wzięło w nim udział 574 gospodarstw rolnych o areale powyżej 5 hektarów. Badanie zostało zrealizowane w panelu internetowym dedykowanym rolnikom Agrinet24 metodą CAWI.