- Mając na uwadze możliwy i trudny do przewidzenia przebieg wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie proszę hodowców o rozważenie przygotowania miejsc pobytu dla ewentualnych uchodźców - zaapelował poprzez media społecznościowe Andrzej Steckiewicz, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego.

Możemy w ramach naszych gospodarstw stworzyć miejsca czasowego pobytu oraz pracy. Jako Polacy, mieszkańcy Warmii i Mazur mamy pamięć historyczną, poprzez pamięć naszych ojców i dziadków. Mamy dużo własnych problemów, ale postarajmy się myśleć o innych potrzebujących pomocy - proponuje Prezes Związku.

- Polska, dzięki temu, że od II wojny światowej zna pokój, że żadna bomba nie spadła na nasz kraj, że od lat 90-tych XX wieku jest wolna dzięki własnej ciężkiej pracy musi być solidarna. Stwórzmy w naszych sercach, umysłach i gospodarstwach miejsce dla potrzebujących pomocy - prosi Prezes Steckiewicz.

 

 Szacuje się, że Ukrainę może opuścić nawet 3 miliony obywateli.

Jak informuje Prezes W-MZHBM, zgłoszenia chętnych do niesienia pomocy mogą nastąpić drogą e-mail na adres olsztyn@pfhb.pl lub też telefonicznie pod numerem 89 527 76 31 (sekretariat biura WMZHBM) i będą na bieżąco przekazywane do Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.