Rolnicy decydują samodzielnie jakie zastosować sposoby na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie. Na początek, a potem po trzech do siedmiu lat od przystąpienia do programu analizowana jest zawartość próchnicy w glebie. Wzrost zawartości próchnicy jest przeliczany na tony CO2. Za każdą dodatkową tonę CO2 rolnicy otrzymują opłatę w wysokości 30 Euro. Środki na te opłaty pochodzą ze sprzedaży certyfikatów CO2, które kupowane są przez nierolnicze firmy rekompensujące swoje emisje CO2. Cena certyfikatu wynosi aktualnie 45 Euro za tonę CO2. Różnica pomiędzy ceną certyfikatu a płatnością dla rolnika przeznaczana jest na pokrycie kosztów administrowania programem.

Po otrzymaniu płatności rolnicy muszą zagwarantować, że zwiększona zawartość humusu będzie utrzymywać się w glebie przez co najmniej pięć lat. Wymóg ten jest weryfikowany poprzez trzecią próbkę gleby, pobraną pięć lat po dokonaniu płatności. Spadek poziomu humusu prowadzi do częściowego lub całkowitego zwrotu opłaty za sukces.

Programem „Humus” zarządza  Stowarzyszenie „Verein Ökoregion Kaindorf”, natomiast handel certyfikatami prowadzi odrębna spółka. 

Główne cele programu obejmują:

•       Wzbogacanie  gleby w materię organiczną i  redukcji emisji CO2;

•       Poprawa żyzności gleby;

•       Ograniczenie erozji (gleby bogate w próchnicę są bardziej odporne na erozję spowodowaną silnymi opadami deszczu czy wiatrem)

•       Przechowanie większej ilości wody w glebie zasobnej w próchnicę, co pomaga utrzymać stabilne plony podczas suszy

•       Utrzymywanie czystości wód gruntowych - gleby bogate w próchnicę mogą wiązać więcej azotanów i zapobiegać zanieczyszczaniu wód gruntowych

•       Łagodzenie zmiany klimatu poprzez wiązanie CO2 - materia organiczna w glebie zawiera około 60% węgla, stąd tworzenie próchnicy w glebie usuwa CO2 z atmosfery i pomaga złagodzić globalne ocieplenie

Program „Humus” rozpoczął się w 2007 roku z udziałem trzech rolników. Od 2020 roku w programie uczestniczy 300 rolników, a powierzchnia gruntów objęta programem przekracza 3600 hektarów.  W 2020 roku  Stowarzyszenie wypłaciło uczestniczącym rolnikom łącznie 373 000 Euro.

Liczba rolników w programie będzie zapewne wzrastać, bo popyt na certyfikaty CO2 jest wyższy od liczby certyfikatów pozyskanych z tytułu sekwestracji węgla.

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania anonimowej ankiety, która dotyczy opinii rolników na temat kontraktów na dobrowolne działania rolników na rzecz środowiska i klimatu. Analizujemy cztery typy kontraktów, które są opisane w treści ankiety.

Ankieta umieszczona jest >>> TUTAJ