Strona podzielona jest na dwa działy: dla potrzebujących i dla oferujących pomoc.

PIR przygotowała ją po wydarzeniach nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku:

„Także i my, Samorząd Rolniczy, pragniemy włączyć się w odbudowę  potencjału produkcji rolnej na obszarach dotkniętych nawałnicą. Wiemy z dotychczasowego doświadczenia, że wokół nas żyją dziesiątki  tysięcy ludzi dobrej woli. Wiemy też, że nikt nie zrozumie rolnika tak dobrze, jak inny rolnik. Wiemy, że pomoc doraźna to jedna sprawa, ale też wszyscy wiemy, że prowadzenie gospodarstwa rolnego to planowanie na kilka miesięcy wprzód. To gromadzenie pasz dla zwierząt, to gromadzenie materiału siewnego na wiosnę, to zimowy serwis maszyn i urządzeń rolniczych.

Serwis RolnicyRolnikom.pl powstał z myślą o niesieniu pomocy tym rolnikom, którym kataklizm zabrał niekiedy wszystko. Wierzymy, że rolnik rolnikowi pozostanie bratem, że darczyńców nie zabraknie. Wszyscy wiemy, że obecne zmiany klimatyczne na świecie zwiastują anomalia pogodowe, które będą się nasilać. Zasmucające jest to, że z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że niebawem, gdzieś w innej części kraju, rolnicy znów będą liczyli na pomoc.

I po to jesteśmy, choć wolelibyśmy, by nasz serwis pomocowy nigdy nie powstał...”

Jak dotąd, zaoferowano tonę pszenicy do zasiewu i tonę żyta na paszę.

Można deklarować wszelką pomoc, także np. materiały budowlane czy odzież.