Ankieta została przeprowadzona na grupie 2000 mężczyzn i kobiet, musieli oni odpowiedzieć między innymi w jakim zawodzie pracują i jak wygląd ich życie seksualne. Wyniki jednoznacznie pokazały, że na czele listy zawodów uprawiających seks najczęściej są osoby pracujące w rolnictwie.  Ponad 33% z  nich twierdzi, że uprawia seks przynajmniej raz dziennie. Natomiast aż 67% rolników deklarowało swoje zdolności w sypialni bardzo wysoko. 

Tuż za rolnikami uplasowali się architekci, aż 21 % z nich jest aktywnych seksualnie codziennie oraz fryzjerzy (17 % z nich uprawia seks raz dziennie). Kolejne miejsca na podium zdobyli pracownicy reklamy oraz prawnicy i nauczyciele.

Na drugim końcu bieguna byli natomiast... dziennikarze, aż 20% osób deklarujących ten zawód w ankiecie stwierdziło, że uprawia seks co najwyżej raz w miesiącu. 

Niezbyt dobrze, jeśli chodzi o jakość pożycia wypadli w ankiecie prawnicy, bowiem aż 27% z osób deklarujących wykonywanie tego zawodu w ankiecie przyznało się do udawania orgazmu podczas seksu.