Dziś rolnicy zrzeszeni w Polskim Związku Zawodowym Rolników przekazali pogranicznikom z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku, sprzęt, który kupili za własne pieniądze z odruchu serca, bowiem - jak podkreślono w mediach społecznościowych - wsparcie jest wyrazem uznania i podziękowania za ich służbę na granicy.

Rolnicy skrzyknęli się oddolnie. Bez specjalnego rozgłosu zebrano ponad 80 tysięcy złotych w trzy dni. Za zebrane środki kupiono quada, szalokominy, latarki i gogle ochronne, które jako dar przekazano Podlaskiej Straży Granicznej.

Zakup sprzętu był konsultowany ze Strażą Graniczną.

Poniżej relacja Pana Jacka Słomy, rolnika z Podlasia zaangażowanego w akcję w mediach społecznościowych:

Polski Związek Zawodowy Rolników, działa od ok. 7 lat i liczy około 200 członków. Jego Przewodniczącym jest Adam Paczuski.