Polska jest wśród pierwszych siedmiu państw, którym w imieniu KE zatwierdziłem Krajowy Plan Strategiczny dla nowej WPR na lata 2023-27. 25 mld euro dla polskich rolników, z czego ponad 43 proc. na praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt – podał pod koniec sierpnia Janusz Wojciechowski komisarz ds. rolnictwa Unii Europejskiej.

W ramach nowego planu opracowano sześć ekoschematów zamiast wcześniej planowanych szesnastu. Są to:

  • Dobrostan zwierząt,
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
  • Obszary z roślinami miododajnymi,
  • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
  • Biologiczna ochrona upraw,
  • Retencjonowanie wody na TUZ.

Póki co rolnicy zastanawiają się, jakie ekoschemty mogliby realizować w swoich gospodarstwach i analizują dostępne informacje na ten temat. Od ich liczby i złożonych deklaracji zależeć bowiem będzie wysokość wsparcia. 

W poprzednim wydaniu „Farmera” przedstawiliśmy zasady korzystania z ekoschematów dobrostanowych, skupiając się na tych, które będą od nowego roku adresowane do hodowców bydła mlecznego, bydła mięsnego i trzody chlewnej. Niewątpliwie tym działaniom przypisano duże środki w porównaniu do pierwotnych planów. W ostatnim momencie, co podkreślaliśmy, Krajowy Plan Strategiczny został gruntownie przebudowany i zamiast kilkunastu ekochematów pierwotnie planowanych w ostatecznej wersji znalazło się ich tylko kilka. Są nimi te powyżej wymienione.

Polski KPS dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27, który zatwierdziła Komisja Europejska, jest tylko dokumentem kierunkowym. Działania w nim zapisane, którym zostały przyporządkowane określone środki finansowe, znajdą swoje odbicie w krajowym prawodawstwie, ustawach i rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedłożone przez rząd prawo musi zostać przyjęte przez Parlament i zatwierdzone przez Prezydenta RP. Dopiero te dokumenty będą wiążące dla rolników. Czasu pozostało niewiele, zwłaszcza jeśli mamy na względzie to, że ewentualne uwagi, które będą zgłaszały do KPS jeszcze związki rolników lub sami rolnicy, zostaną uwzględnione przed krajowym procesem legislacyjnym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, postanowiliśmy, że tegoroczna konferencja Farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie zostanie w dużej mierze poświęcona zasadom wdrażania do praktyki rolniczej ekoschematów z I filara Wspólnej Polityki Rolnej. Podczas tego wydarzenia (odbędzie się ono 27 października br. w hotelu Windsor w Jachrance) przedstawimy w sposób zrozumiały i czytelny zasady tych działań. Znamienite grono ekspertów, w tym także przedstawiciele ministra rolnictwa, z nim samym na czele, będzie dyskutowało również o tym, czego rolnicy mogą spodziewać się od 2023 r. m.in. w związku z wdrożeniem nowych zasad w rolnictwie wyznaczanych przez polityki Komisji Europejskiej. Tego dnia, na który serdecznie zapraszam rolników, nikt nie będzie się z nami nudził. Informacje na temat naszej konferencji pod dobrze znanym wszystkim tytułem Narodowe Wyzwania w Rolnictwie znajdziecie na stronie w zakładce „Konferencje”. Także w tym miejscu możecie zarejestrować swój udział w konferencji „Farmera”, by następnie już tylko spotkać się z nami i gronem ekspertów, którzy wywodzą się z uczelni rolniczych i firm działających w rolnictwie.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Powyżej wspomnieliśmy, że na ła­mach poprzedniego numeru „Farmera” przedstawialiśmy zasady, jakie rolnicy muszą spełnić, żeby skorzystać z dotacji w ramach ekoschematu Dobrostan. Przedstawiliśmy także spodziewane stawki płatności. W numerze październikowym przyszła pora na działania adresowane do producentów roślinnych. Część z nich rozważa zapewne siew roślin miododajnych. Jakie są póki co ustalone warunki możliwości podjęcia się realizacji tego ekoschematu? Niestety, wielu szczegółów brakuje, co utrudnia na tym etapie planowanie tego przedsięwzięcia. Wielu z rolników zastanawia się także, jakie zasady i płatności kryją się w ekoschemacie Rolnictwo węglowe? Przybliżamy oba działania na łamach najnowszego numeru miesięcznika